AİLE ÖNEMLİDİR

AİLE ÖNEMLİDİR

Çocuklarının legal sıkıntıları olmasında sorumlulukları olan yer alan etkenlere baktığımızda; işsizlik, fakirlik, siyasal vaziyet, öğrenim sistemi, meydana gelen çevre, aile, ruhi sorunlar ve suçun ele alınış şekli görülmektedir. Bunların içerisinde aile ve öğrenim sistemi ile ruhi sorunlar, sosyoekonomik ve kültürel düzey farkı olmaksızın mühim etkenlerdir. Bir çocuğun yetişmesinde ailenin ehemmiyeti bilinmektedir. Çocuğun suça sürüklenmesi mevzubahis olduğunda aileye ilişkili olarak bir takım özellikler ön tasarıya çıkmaktadır. Ailenin takım veya dağınık olması, sosyo-ekonomik ve kültürel seviyeyi, onun önce toplumsal deneyimlerini oluşturacak ve kişiliğinin gelişmesinde mühim bir oyun oynayacaktır. Bununla Birlikte ebeveynin çocuğa katı veya narin tavırları, davranışları, ona ölçüt verip vermemesi, ergenlik döneminde ona destekçi olup olmamasının da son derece ehemmiyeti vardır. Aile içerisinde ebeveynlerin bir çok kez meydana gelen dövüşleri, aile içi şiddetin varlığı, ailede içki veya madde tüketimi çocuklar üstünde negatif etkiler yaratır. Ailenin çocuk üzerindeki denetimini kaybetmiş olması, çocuğun hata etrafları ile ilişkisini ve suça yönelmesini kolaylaştırmaktadır.

Çocukça suçlar ve adalet

Çocukça suçlar ve adalet

Dünyanın kabulü, 18 yaşın altında meydana gelen herkesin genç olduğudur. Çoğu defa gazeteler, televizyonlar, filmler çocukların işlediği suçlardan bahsetmekte, yasalara ters olarak kimliklerini vermekte ve yargılamaktadır. Halbuki, çocuğun hata işlemiş olması, ona bakmakla mükellef erişkinlerin nelerin hata meydana geldiğini öğretmemiş olmasından ya da benzer erişkinler aracılığıyla hata inşa etmek üzere yönlendirilmiş olmasından kaynaklanır. Bu sebeple suçlu genç yoktur, suça yönlendirilmiş, sürüklenmiş çocuklar vardır. Rastgele bir biçimde suça karışmış meydana gelen genç ve adolesanların ne türlü yargılanmaları gerektiği, hangi kaidelerle değerlendirilmelerinin gerçek olacağı ve ne türlü topluma kazandırılabilecekleri mühimdir. Bunlardan ek olarak ehemmiyetlisi ise genç ve gençlerin suça sürüklenmesine ne sebeple meydana gelen etkenlerin saptanması ve koruma amaçlı önlemlerin alınmasıdır. Emel, suçla karşılaşan çocuğun yargılanmadan değerlendirilmesi, korunması, gerekirse iyileştirme ve rehabilite edilmesi olmalıdır. Yargılanarak sisteme sokulan genç, kaç yaşında olursa olsun sistemden çıkmakta zorlanacaktır.

ERİŞKİN MASALLARI

ERİŞKİN MASALLARI

Genellikle neticede kazananlar iyiler olsa da, yepyeni masallarda giderek yükselen oranda iyilerin kazanma yollarıyla kötülerin yollarının benzer olmaya başladığını farklılık etmek gerekir. Düş dünyaları ne civarı kapsamlı olursa olsun çocuklar, iyilerin elde etmek amaçlı uyguladıkları yöntemlerin kötüler civarı hata meydana geldiğini gördüklerinde, bunu olumluya çevirmekte zorlanacaklardır. Hatta suçsuz düş dünyaları böylesine bozulan çocukların, yetişkin dönemde kurdukları hayat bir sürü sıkı olamaz. Zira esasında yetişkin olduğumuzda düş ettiğimiz masalları gerçekleştirmeye çalışırız. Hatta masalın gidişini ve akıbetini tahsis yeteneğimiz olabilir. Çocukken anne-babanızın sizlere anlattığı masalın sonunu heyecan edip ne türlü heyecanlandığınızı, bir takım masalların nihayetinde ne türlü düş kırıklığına uğradığınızı ve sonu değişir umuduyla benzer masalı kaç defa anlattırdığınızı anımsıyor musunuz? Hemen masalları çocuklarınızın düş dünyasını zenginleştirmek amaçlı kullanma ve gerçek masalları tercih etme yeteneğine sahipsiniz. Bizzat masallarınızı gerçekleştirmek ve gerçek sonu bulmak elinizde.