ÖNCE ANNE SUÇLANIR

ÖNCE ANNE SUÇLANIR

Kadın olmak, çoğunlukla erkekler aracılığıyla zayıf, korunmaya sebep duyan, kolay değil işleri yapmayan olarak tanımlanır. Eğitimsiz erkekler bunu noksan etek, saçı uzunca aklı az benzeri kabaca yaparlar. Eğitimli olanlar ise ek olarak nazik ama belki de ek olarak zalim yaparlar. Bayanın incinebilirliğini, kırılganlığını, duygusallığını ifade ederek bizzat güçlerini vurgularlar.Her iki grubun partner övgüleri ise annenin mukaddes olduğudur. Anne olmak bayanın en güzel yapabileceği, üstelik mümkün ise tek yapması gerekli olan iştir.Bu sebeple ara ara erkekler aracılığıyla anneliğe yapılmış olan bu vurgunun bayanın sahasını sınırlamak amaçlı yapıldığı kanısına kapılıyorum.
Çünkü anneliği tanımladıkları zaman sürekli çocuğun yakınında meydana gelen, gereksinimlerini karşılayan ve özünden bir sürü çocuğu amaçlı hayatını sürdüren bir anne meydana çıkmaktadır. Bu sebeple personel anne adaylarımız suçluluk duymakta, bu sebeple çocukla alakalı rastgele bir sorunda her biri annenin iyi bakamadığı ile alakalı birleşmekte, bu sebeple çocuğun yaptığı hatalarda önce anne suçlanmakta ve üstelik bu sebeple kızılan birine argo ederken dahi annesi gündeme gelmektedir.

Sistemin genç tecavüzü

Sistemin genç tecavüzü

Neredeyse 15 senedir genç istismarı dair yazdıklarımı gözden geçirdim. Bunca senedir değişim gösteren hiçbir birşey olmamış. Arada yasalar değişmiş, cezalar çoğalmış şayet hâkimler, savcılar, hekimler kısacası vatandaşlar değişmediği amaçlı çocukların da yazgısı değişmemiş. Çocuklarımızın istismara, tecavüze uğramasını engelleyemiyoruz. Onu engelleyemediğimiz benzeri, maalesef ardından istismara uğrayan çocuklarımızı koruyamıyoruz. En kötüsü ise adalet sistemimizle, Hukuki Tıp Kurumumuzla koca koca adamlar olarak hemen hemen bu çocuklara yapılmış olan istismarı dahi unutturacak biçimde onları taciz ediyoruz. Genç istismarını birden çok olguyla değerlendirdiğimiz, genç istismarı üzerinden siyasi rant ele geçirmeye çalışıldığı müddetçe çocukları istismar etmeye aynı ritimde devam edeceğiz. Bu 15 sene içerisinde farklı partilerden, farklı hükümetler vazife inşa etti. Bu 15 sene içerisinde ismi Ahmet, Mehmet, Hüseyin meydana gelen onlarca istismarcı var. Bu 15 sene içerisinde B.Ç, N.D, S.T diye nesneleştirdiğimiz ve hayatlarını mahvettiğimiz onlarca genç var. Her zaman bu çocuklara yenileri ilave ediyor. Basın, politikler, uzman olanlar bu problemi Hüseyin Üzmez davasına indirgediği müddetçe de olacak.

ÖĞRETMEN TATLI-SERT OLMALI

ÖĞRETMEN TATLI-SERT OLMALI

İlköğretime yepyeni başlayacak bir genç amaçlı en mühim noktalardan biri öğretmendir. Fakat bilhassa özel okullarda öğretmenlerin sık değiştiği bir gerçektir. Bu sebeple aynı nitelikleri arayan okul gerekir. Genç, hem bir dershane içi düzeni bozmayacak ve belirtilenleri dinleyecek civarı öğretmenine hürmet duymalı hem bir de bir sıkıntısı olduğunda yanına gidecek civarı sevmeli. Başka Bir Deyişle tatlı-sert ve donanımlı. Öğretmenin hükümlü, meblağlı ve emin olması gerekir. Çocuklar onun tereddüt ettiğini, arasında başkalık yaptığını, dinlemeden hüküm verdiğini gördüklerinde bocalarlar. Unutulmaması gerekli olan öğretmenin, yalnızca öğretimden değil, eğitimden de sorumlulukları olan olduğudur. Bu sebeple öğretmen, her öğrencisini yakından tanımalıdır. Özelliklerini, becerilerini, zayıflıklarını, ailesel özelliklerini, meselelerini bilmelidir. Öğrenim güçlüğü meydana gelen çocuğu anlayabilmesi, ona ne türlü yaklaşacağını bilmesi, onu sistemin dışına bırakmak mahaline, içerisinde tutmayı başarabilmesi mühimdir. Bununla Birlikte dershane düzenini savunması ve bunu yaparken sinir, bağırma ve fizyolojik hüküm benzeri uyumlu olmayan metotları kullanmaya gerek duymaması gerekir.

TOPLU KABIR SÜREYİ UZATIYOR

TOPLU KABIR SÜREYİ UZATIYOR

Laboratuvarın sorumlusu Popi Hrisostomou’dan antropolojik çalışmalar ile alakalı haber alıyoruz: “Kazı yerlerinden buraya gelen kemikleri ilk öncesinde kayıtlara geçiriyor ve resimlerini çekiyoruz. Daha daha sonra hangi iskelete ilişkin oldukları belli olmayan bütün irili ufaklı kemikleri gruplar şeklinde ayırıyoruz. Bir Takım vaziyetlerde cesetlerin gömülü oldukları yerlerde olan toprak kaymaları ya da su baskın benzeri vaziyetlerde iskelet kemikleri birbirine karıştığından hangi kemiğin hangi iskelete ilişkin meydana geldiği rahatlıkla anlaşılmıyor. Bu işlemleri tamamladıktan daha sonra kemik örneklerini DNA laboratuvarına gönderiyoruz. Burada kemiklerin bilimsel profili meydana çıkıyor. Ailelerin verdiği zarar kişinin boyu, ağırlığı, yaptığı iş benzeri alakalı detaylı verileri de ilave etmek suretiyle kimlik tespiti yapabiliyoruz.” Yeniden Hrisostomou’ya yönelik, mezarda 20 cesetle beraber bulunacak bir zarar kişinin kimlik tespitinin, ayrı ayrı gömülü olanların kimlik tespitinden bir sürü daha bir sürü zaman ediniyor. Bu da toplanmış mezarlarda kemiklerin birbirine dolanmasından kaynaklanıyor.

RUM-TÜRK DİYE AYIRIM YOK

RUM-TÜRK DİYE AYIRIM YOK

Basık binaların birinin kapısında bizi bekleyen KŞK’nin Türk eş başkanı Gülden Plümer Küçük’ün halen, az öncesinde zarar bir kişinin naaşını verdiği serisinin feryatlarının tesiri altında meydana geldiğini görüyoruz. Küçük’ün beraberinde komitenin Rum eş başkanı İlias Georgiades’in koltuk aldığı ana laboratuvar binasına gerçek ilerliyoruz. Kapısından içeri girer girmez insanı bir ürperti basıyor. Sıra sıra uzunca masaların üst kısmına yerleştirilen iskeletler, kafatasları ve irili ufaklı numaralandırılmış kemikler gruplara boşanmış. Laboratuvarda da benzer kazı yerlerinde meydana geldiği benzeri karma ekipler çalışıyor. Masaların üzerindeki iskeletler “Rum” ya da “Türk” diye ayrılmamış. Antropologlar, iskeletlerin üzerindeki numaralara yönelik çalışıyorlar. Kimisi kurşunla parçalanmış bir takım kafa taslarının eksikliklerini ufalanmış kemik taneleriyle tamamlıyor. Kimisi de zor bir cisimle kırıldığı anlaşılan kol ya da bacak kemiklerini ölçüyor. Laboratuvar içerisinde bununla birlikte içlerinde kazı yerlerinden getirilmiş kemikleri barındıran kırmızı kutuların sıralandığı bir kısım var. Ana laboratuvardaki iskeletlerin tamamlanıp ailelerine teslim edilmesinden ardından, sıra bu kutuların açılmasına geliyor.

Kayıpların hikâyesini bu kemikler anlatıyor

Kayıpların hikâyesini bu kemikler anlatıyor

Kıbrıs’ta yaraların sarılıp acıların hafiflemesi amaçlı her iki taraf da yüklü gayret sarf etmekte. Kayıpların yer alması yerine bütün adada kazılardan çıkartılan kemiklerin toplandığı antropoloji laboratuvarı da bu çabanın sergilendiği merkezlerden biri… Burada çalışanlar Lefkoşa’nın BIRLEŞMIŞ MILLETLER gözetimi altındaki ara alanda toplanıyor. 1974’e civarı Lefkoşa’da beynelmilel havaalanı olarak kullanılan bu ara bölgedeki saatler, adeta 1974’te çakılı kalmış. Bu alanda 35 seneden itibaren hiçbir çalışma gösterilmemiş. Çevre yalnızca BIRLEŞMIŞ MILLETLER askerleriyle dolu. Şayet şimdilerde en azından mukaddes bir vazife amaçlı Lefkoşa’nın asıl sahipleri başka bir deyişle Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar aracılığıyla kullanılıyor. Ara bölgedeki BIRLEŞMIŞ MILLETLER askerlerine geçiş izinlerimizi gösterdikten ardından ağaçlıklı dar ve kıvrak bir sokak bizi, üstünde MPC (Missing People Committee) başka bir deyişle Zarar Şahıslar Komitesi binasına getiriyor.

DİĞER VELİLER HAKSIZLIK EDİYOR

DİĞER VELİLER HAKSIZLIK EDİYOR

Sadece kaynaştırma eğitiminde meydana iştirak eden çocukların değil, her çeşitli farklılığı meydana iştirak eden çocuğun bizzat çocuğu ile benzer sınıfta okumasına itiraz eden veliler de var. Problemlerin çocuklarına öyle ki bulaşacağı, eğitimlerinin engelleneceği benzeri endişelerle çeşitli olanların uzaklaştırılmasını istiyorlar. Bizzat bebeklerinin haklarını savunduklarını düşünürken, pekçok çocuğun hakkını yok sayıyorlar. Öğretmenler de en kocaman ve hata korumayı “Diğer veliler istemiyor,” diyerek inşa ediyor. Çocuğunun her koşulda okumasını sağlamakla mükellef meydana iştirak eden ailelerin bir bölümü haklarını, çözümleri trabzon escort araştırmayarak çocuklarını eğitimden yoksun bırakıyor. Bir Takım aileler, damgalanacakları korkusu ile çocuklarına rapor almaktan çekiniyor. Okuldan, öğretmenlerden ya da öbür velilerden iştirak eden olumsuzlukların çözümü çocuğu okuldan almak değil.
Çocuğu ne türlü ele alacakları, nelere uyarı etmeleri gerektiği benzeri konularda yeteri kadar haber ve maharet ile donatılmadıkları amaçlı, her bilinmeyenden meydana geldiği benzeri bu çocukların öğretmeni olmaktan da korkuyorlar. Bu sebeple eğitmenler kaynaştırma eğitimini destek vermek mahaline, problemi meydana iştirak eden her çeşitli çocuğun farklı sınıflarda, üstelik mümkün ise farklı okullarda olması gerektiğini söylüyor.

Kaynaştırma talebeleri ve öğretmenler

Kaynaştırma talebeleri ve öğretmenler

Gazetelerde üst üste iki bilgi çıktı. Kaynaştırma eğitiminde meydana gelen çocuğun öğretmen aracılığıyla sınıftan çıkarılması, istenmemesi ve bu sebeple babasının çocuğu okuldan almasına ilişkili olarak. Anında birden çok gün hemen ardından da kaynaştırma eğitiminde meydana gelen bir çocuğun yabancı çocukların tacizine uğradığını yazdılar. Okulun, öğretmenin, MILLI EĞITIM BAKANLIĞI, velilerin ve ailenin hatalarını tartışacağız şayet öncesinde kaynaştırma eğitime bakalım. Eminim çocuğu meydana gelen ve sanliurfa escort kaynaştırma kursu ile ilişkisi meydana gelen ailelerin ilgisini çekmiştir. Öncesinde bilgisi olmayanlar amaçlı kaynaştırma eğitiminden bahsedelim. Kaynaştırma kursu rastgele bir sebeple yaşıtlarıyla benzer ilerleme gösteremeyen çocuklarla, beklenen normal gelişimi gösteren çocukların benzer sınıfları ve okulları paylaşmasıdır. Bir çocuğun bedensel, nörolojik ya da ruhi olarak başka gelişimi hekim raporu saptandıktan hemen ardından, MILLI EĞITIM BAKANLIĞI aracılığıyla çocuğun, bu sistem amaçlı tecrübesi meydana gelen okullara devam sağlanır. Bu çocukların başka yönlerine uyumlu olarak hak kazandıkları bir takım başka davranışlar vardır. Bu hukuk o çocuklara özel davranmak, kayırmak demek değildir. Yapılmaya çalışılan başka çocuklarla onları belli bir süre olsun eşitlemeye çalışmaktır. Yoksunlukların meydana getirdiği açıklarını kapatmaya çalışmaktır.

VE ERKEKLER

VE ERKEKLER

Nasıl bir yaşamsal adam cinsiyeti yüklüyoruz ki oğullarımıza, bir taraftan bizzat kendilerini kadınları savunacak civarı kuvvetli, bayanların davranışlarının nedenlerini sorgulayacak civarı sorumlulukları olan hissediyorlar. Öbür taraftan bayanın kıyafetinden, davranışından anında etkilenerek kendini muayene edemeyecek civarı zayıf, onu talep etmeyen ve diğer bir yaşam seçen bayanın sonrasında vakur bakmak mahaline, kendini kaybedecek civarı sorumsuz ve benzer yatağa baş koyduğu, beraber çocuklar dünyaya getirdiği eşini, uğruna dünyaları yıkacak civarı sevdiğini diyarbakir escort söylediği kadını, benzer karında büyüyüp benzer göğüsten süt paylaştığı kardeşini öldürecek civarı cani olabiliyorlar? Ben o fotoğrafa bakarken, yaşamsal hata öğretilerle eline bulaşmış kardeş kanıyla oturan, kardeşi ile beraber bizzat ruhunu kaybetmiş delikanlıyı ne türlü bu duruma getirdik diye düşündüm. 8 Mart Hayat Bayanlar Bugünü yepyeni geçti. Kutlama ve çiçekler başrollerdeydi. Cenazelerini kaldıranın dahi meydana gelmediği, mezarlarına çiçek bırakmayı mantık dahi edemediğimiz öldürülen bayanların, genç yaşta her çeşitli kuvvet ve cinsel tacize uğramasına izleyici kaldığımız bayanların, başına sunulan her çeşitli bela amaçlı giyimini, kuşamını, konuşmasını kısacası yaşamasını uydurma sebep ettiğimiz kadınlarımızın acıları ve bizlerin suskun tanıklığımızın günahıyla bir Hayat Bayanlar Bugünü ek olarak kutlandı.

KADINLAR DA ŞİDDET UYGULUYOR

KADINLAR DA ŞİDDET UYGULUYOR

Kadına karşın şiddetin boyutları çeşitli. Aşağılamakla başlayan sözlü kuvvet, hayat alanlarını ve çeşitlerini kısıtlamakla giden toplumsal kuvvet, fizyolojik kayıp verici bedensel kuvvet zaman geliyor kadını öldürmeye dönüyor. Bayanın birey olarak görülmemesi, kadına atfedilen bütün rollerin erkeğe ilişkili olarak değerlendirilmesi, kadını öyle ki sahip olunan bir eşya haline getiriyor. Bu bakış açısı yansıtılmaya çalışıldığı benzeri bir gruba, eğitimsiz kişilere üstelik yalnızca erkeklere ilişkin ankara escort değil. Bu bakış açısı yaşamsal cinsiyetin öğretildiği bayanların da bakış açısı oluyor. Şiddete uğrayan, tacize uğrayan, öldürülen bizzat cinslerine “Kötü oluyor ama doğruluk etmişti,” ya da “O da keşke…” diye başlayan tümceler kuran bayanların, kadınlara gösterdiği kuvvet. Neticeler “Benden ayrılamaz”, “Benim değilse hayata hakkı yok”, “Bizim dediğimizi yapmazsa cezasını çeker” söylemleri ile öldürülen bayanlar oluyor. Bu cinayetlerin bir bölümüne töre yerine demek, namus yerine demek cinayete ve katillere doğruluk vermektir.